VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Aktualności

UWAGA !

Odwiedziny pacjentów wstrzymane do odwołania.

 

Od dnia13.03.2020 r. do odwołania zostają zamknięte Poradnie Specjalistyczne, Pracownie Diagnostyczne i Punkt Pobrań. 

 

 1. Wprowadza się zakaz przekazywania paczek dla Pacjentów /wyjątkiem: bielizna osobista  i środki toaletowe w foliowej torbie/. Odbiera personel szpitala podpisane imieniem i nazwiskiem pacjenta.
 2. W związku z brakiem odwiedzin w oddziałach szpitalnych informacje o stanie zdrowia pacjenta otrzyma drogą telefoniczną osoba upoważniona w dokumentacji medycznej.
 3. Pacjenci niesamodzielni, kierowani do Izby Przyjęć celem konsultacji i ewentualnego przyjęcia mogą wejść z 1 osobą towarzyszącą, która po załatwieniu formalności niezwłocznie opuszcza szpital.
 4. Osoby zapisane na badania, TK, NMR proszone są o kontakt z rejestracją Voxel:
  TK: 32-701 24 33 oraz    REZONANS: 32-701 24 38
 5. Pacjenci Poradni Specjalistycznych, którzy wykonali już zlecone badania mogą uzyskać poradę drogą telefoniczną o ile lekarz nie będzie zaangażowany do innej pracy w szpitalu.
 6. Pacjenci, którym odwołano badania diagnostyczne i porady w Poradniach Specjalistycznych będą mogli ponowić rejestrację po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 7. Wstrzymuje się rejestrację pacjentów pierwszorazowych – wyjątkiem są pacjenci do szczepienia p/wściekliźnie – /od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 do 12:00/

ZOSTAŃ W DOMU! CHROŃ SIEBIE I INNYCH

 

INFORMACJA O ZAPRZESTANIU DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW Z DNIEM 01.02.2020 r.

 

 

Informujemy, że z dniem 01 lutego 2020 r. zawieszona zostaje działalność Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego tutejszego szpitala.

    O wszelkich zmianach zaistniałej sytuacji będziemy informować na bieżąco.

KOMUNIKAT PRASOWY

Zarząd spółki VITO-MED sp. z o. o. prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITO-MED w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 informuje, że dnia 28 stycznia 2020 r. do Wojewody Śląskiego – Pana Jarosława Wieczorka złożono pismo modyfikujące wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Neurologii oraz Oddziału Udarowego z dnia 15 stycznia 2020 r. poprzez zmianę daty, od której do zawieszenia działalności dojdzie na dzień 1 lutego 2020 r.

Stosowna modyfikacja przedstawiona została również Śląskiemu Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ.

Wcześniejszy termin zawieszenia działalności ww. oddziałów podyktowany jest pogłębiającymi się brakami kadrowymi wśród lekarzy neurologów, jak również niepozyskaniem zainteresowanych do dołączenia do personelu spółki.

KOMUNIKAT PRASOWY

Zarząd spółki VITO-MED sp. z o. o. prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITO-MED w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 informuje, że dnia 15 stycznia 2020 r. do Wojewody Śląskiego – Pana Jarosława Wieczorka złożony został wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Neurologii oraz Oddziału Udarowego. Wniosek obejmuje okres od 16 lutego 2020 r. do 16 maja 2020 r.

O planowanym czasowym zaprzestaniu działalności ww. Oddziałów poinformowano również Śląski Wojewódzki Oddział NFZ.

Zarząd zmuszony był do wszczęcia procedury zmierzającej do zawieszenia działalności Oddziałów szpitalnych ze względu na braki kadrowe lekarzy specjalistów neurologów.

Zarząd spółki VITO-MED sp. z o. o. nie zaprzestaje starań w poszukiwaniu dodatkowej kadry medycznej, tak aby do zawieszenia działalności Oddziałów nie doszło, bądź okres zawieszenia był krótszy niż wskazano we wniosku. W przypadku konieczności zawieszenia działalności, okres ten wykorzystany zostanie do przeprowadzenia niezbędnego remontu pomieszczeń szpitalnych, który spółka planowała wykonać w późniejszym czasie.

O wszelkich zmianach zaistniałej sytuacji spółka informować będzie na bieżąco.

1% PODATKU NA RZECZ NASZEGO SZPITALA LUB ZOL

 

 

1% podatku na rzecz wybranego Stowarzyszenia

TY TAKŻE MOŻESZ POMAGAĆ
I RATOWAĆ ŻYCIE INNYM

PRZEZNACZAJĄC 1% PODATKU

 1%

 

 

Zachęcamy do przekazania darowizny dla jednego ze stowarzyszeń działających na rzecz naszych placówek. Celem dokonania wpłaty nieznacznej części swojego podatku wypełniasz w swoim zeznaniu podatkowym PIT pozycję o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Wystarczy jedynie w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji oraz podać jej numer KRS. To wszystko, a Urząd Skarbowy dokona reszty formalności za Ciebie.

 

Zdecyduj sam gdzie ma trafić 1% Twojego podatku

 

 • Stowarzyszenie „Nasz Szpital” - Organizacja Pożytku Publicznego 

       KRS 0000 148 413 

  Stowarzyszenie działające na rzecz Szpitala przy ul. Radiowej
 • Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” - Organizacja Pożytku Publicznego

       KRS 0000 252 980 

  Stowarzyszenie działające na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Kozielskiej 8.

 

Zgromadzone środki z 1% Stowarzyszenia, których celem statutowym jest poprawa diagnostyki i standardu funkcjonowania szpitala i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w całości wykorzystują na zakup sprzętu medycznego ratującego życie chorym pacjentom oraz na wyposażenie medyczne.

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPII

 

 

 

VITO - MED Sp.zo.o. zaprasza

 

na   bezpłatne   badanie  jelita  grubego (kolonoskopia)

Program finansowany za środków Ministerstwa Zdrowia

( nie jest wymagane skierowanie !)

 

Na badania zapraszamy:

 

 • wszystkie osoby w wieku 50-65 lat

bez objawów takich jak: krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcia które pojawiło się w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudniecie lub anemia bez znanej przyczyny

 

 • osoby w wieku 40-49 lat

 

bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego

 

Do badania są kwalifikowane osoby, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat

 

Na kolonoskopię profilaktyczną można zapisać się osobiście w  naszej placówce w :

 

PRACOWNI ENDOSKOPII POKÓJ  NR 17 (parter), 


ul.
RADIOWA 2 W GLIWICACH

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAMY TELEFONICZNIE POD NR ( 32 )302 98 42 lub 46

PILNIE ZATRUDNIMY LEKARZY NEUROLOGÓW

 

 

VITO -MED Sp.zo.o. zatrudni od zaraz na bardzo dobrych

warunkach płacowych lekarzy neurologów

 

Kontakt tel. 32 302 98-10 lub


e-mail:  sekretariat@vitomed.pl

 

ZATRUDNIMY PILNIE SPECJALISTĘ ANESTEZJOLOGA

 

- Szczegóły  w zakładce oferty pracy

OFERUJEMY NOWE USŁUGI MEDYCZNE

 

Uprzejmie informujemy, że w naszej ofercie mamy  nowe usługi medyczne w poradniach neurochirurgicznej i logopedycznej


Celem   zapisu  osoby  zainteresowane   mogą  skontaktować się
z rejestracją naszej placówki osobiście, telefonicznie pod

          numerem: (32) 302-98-05 lub za pomocą e-mail: 


                         rejestracja@vitomed.pl


Z uwagi na to, że usługi w ww poradniach świadczymy odpłatnie nie jest wymagane skierowanie do naszych specjalistów.


        Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych porad.

NOWY TEST - OCENA LECZENIA SKUTECZNOŚCI BORELIOZY

Laboratorium naszej placówki  wykonuje  test  Lyme Trace  ELISA  –  badanie oceny skuteczności leczenia boreliozy.

Jest to badanie dodatkowe stworzone celem monitorowania terapii  leczenia boreliozy.

 

Strategia postępowania wg producenta:

 

badanie poiwnno być wykonane przed włączeniem antybiotyku, a następnie 6 i 12 miesiecy po zakończenia antybiotykoterapii.

 

Laboratorium spółki VITO-MED  rekomendowane jest przez firmę EUROIMMUN.

 

ENDOSKOPIA - OFERTA

Informujemy, że w Pracowni Endoskopii naszego szpitala wykonujemy także odpłatne badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Badania gastroskopii i kolonoskopii pozwalają na wczesne wykrywanie wszelkich zmian chorobowych -  polipów, stanów zapalnych oraz nowotworów. Badanie kolonoskopii umożliwia rozpoznanie we wczesnych stadiach raka jelita grubego, co daje znaczące szanse na całkowite wyleczenie. Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym diagnostykę w technice NBI, która zwiększa możliwość skutecznego wykrywania zmian chorobowych.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem badań proszone są
o wcześniejszą rejestrację.

 

Rejestracja w Pracowni Endoskopowej osobiście lub telefonicznie pod numerem

 

 32/302-98-42 w godz. od 1100 – 1430.

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu