VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Oddział Wewnętrzny

Ordynator Oddziału: lek. Joanna Moroz


Pielęgniarka Oddziałowa : Danuta Mainka

Sekretariat tel. (32)302-98-32

 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział posiada 35 łóżek  w tym 3 łóżka intensywnego nadzoru  kardiologicznego z  pełnym  nadzorem  pielęgniarskim i monitorowaniem czynności  życiowych.

Oddział dysponuje salami z pełnymi węzłami sanitarnymi.

 

Oddział posiada akredytację z możliwością szkolenia specjalizacyjnego lekarzy (rezydentów).

 

Przez ponad 30-letni okres  działań dydaktycznych Oddział Wewnętrzny zaowocował wykształceniem 30  specjalistów chorób wewnętrznych i 15 endoskopistów przewodu pokarmowego.

 

Wykwalifikowany personel i posiadana aparatura medyczna zapewnia chorym  bezpieczeństwo i intensywne  leczenie.

Nowoczesne wyposażenie Szpitala w zakresie diagnostyki  laboratoryjnej, obrazowej, kardiologicznej i endoskopowej  pozwala  na szybką diagnozę i skuteczne leczenie.

 

 

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu