VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 

 

Kierownik Oddziału  -  dr n. med. Adam Błażelonis

 

Mgr Koordynujący Fizjoterapii  - Aleksandra Zaremba - Szopa

 

Pielęgniarka Oddziałowa  -  Małgorzata Szcześniak

 

Tel. kontaktowy +48 535 456 812

 

Adres e-mail - sekretariat.reh@vitomed.pl

 

STRUKTURA I CEL ODDZIAŁU

 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej powstał w  2019 roku. Jego zadaniem jest rehabilitacja wczesna oraz przewlekła pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego: po udarach niedokrwiennych mózgu, udarach krwotocznych mózgu, tętniakach mózgu oraz po uszkodzeniach rdzenia kręgowego.

Celem oddziału jest interdyscyplinarna współpraca wykwalifikowanego zespołu.

Podczas pobytu pacjenci odzyskują sprawność oraz niezależność w zakresie transferów, lokomocji oraz funkcję w kończynach bezpośrednio zajętych, poprawę funkcji mowy oraz kompensacja  ubytków funkcji poznawczych.

 

 

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ

 

Skierowanie wystawia lekarz oddziału neurologii, neurochirurgii, oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej.

Wniosek o przyjęcie na oddział do pobrania tutaj.

Oddział przyjmuje pacjentów do terapii wczesnej – maksymalnie do 30 dni od momentu wypisu ze szpitala po leczeniu fazy ostrej schorzenia neurologicznego.  W przypadku rehabilitacji przewlekłej skierowanie wystawiane jest choremu, który jest już po przebytej rehabilitacji i wymaga kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

 

Podczas pobytu pacjenta  ma on zapewnioną 24-godzinną opiekę lekarską oraz pielęgniarską prowadzoną przez interdyscyplinarny zespół o wieloletnim doświadczeniu.

Zasadniczym celem pobytu na oddziale jest zapewnienie kompleksowej fizjoterapii, opieki psychologicznej, logopedycznej oraz prowadzenie terapii zajęciowej prowadzącej do poprawy funkcjonowania chorego.

 

FIZJOTERAPEUCI

 

Personel to wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów specjalizujących się w terapii neurologicznej. Posiada specjalistyczne kursy z zakresu szeroko pojętych koncepcji neurofizjologicznych takich jak Bobath dla dorosłych czy PNF. Opierają się one na indywidualnym podejściu do pacjenta oraz jego dysfunkcji. Poprzez wykorzystanie neuroplastyczności mózgu i facilitacji(torowania) dążymy do promowania wydajnego ruchu zgodnie z indywidualnym maksymalnym potencjałem pacjenta.

Oddział zapewnia także zabiegi z zakresu fizykoterapii takie jak:  elektroterapia, terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości, laseroterapia, leczenie ultradźwiękami, ciepłolecznictwo- lampa sollux, krioterapia- leczenie parami ciekłego azotu oraz okłady żelowe, hydroterapia- masaż wirowy kończyn górnych i dolnych.

Oddział wyposażony jest w robot rehabilitacyjno-diagnostyczny Luna EMG wspomagający kinezyterapię. Wykorzystuje on sygnały elektryczne pochodzące z mięśni, wykrywa  najsłabsze i najlżejsze z nich, wspomaga rehabilitację pacjenta.

 

LEKARZE

 

W Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej zatrudniony jest profesjonalny personel - lekarze  specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych, geriatrii, neurologii i psychiatrii. Taki interdyscyplinarny zespół medyczny przygotowuje dla każdego pacjenta indywidualny program terapeutyczno-rehabilitacyjny i razem z nim konsekwentnie go realizuje, analizując na bieżąco skutki i postęp w odzyskiwaniu sprawności. Równocześnie dba o prawidłowe leczenie przewlekłych schorzeń współistniejących, takich jak choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, depresja, które są częstym problemem osób po incydentach mózgowych.

 

PIELĘGNIARKI

 

Zespół pielęgniarski oddziału składa się z osób posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w opiece nad pacjentami neurologicznymi, onkologicznymi, osobami z zaburzeniami psychicznymi, przewlekłymi schorzeniami układu krążenia. Do zadań zespołu należy kompleksowa opieka nad pacjentem, polegająca m.in. na podawaniu leków, procedurach diagnostyczno-terapeutycznych, pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego, 24-godzinnym monitorowaniu stanu chorego. Wymienione zadania realizowane są również dzięki pomocy  zatrudnionych w oddziale wykwalifikowanych opiekunów medycznych.

 

PSYCHOLODZY

 

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, którego staż zawodowy obejmuje pracę w poradni neurologicznej, leczenia bólu, somatyzacji chorób psychicznych. Praca terapeutyczna w grupie wiekowej młodzieży i dorosłych. Zadania psychologa na oddziale rehabilitacji neurologicznej obejmują diagnozę psychoneurologiczną, terapię deficytów poznawczych i emocjonalnych, pracę terapeutyczną związaną z motywacją do rehabilitacji i podjęcia samodzielnych funkcji życiowych i społecznych.

 

LOGOPEDZI

 

Specjalista neurologopeda posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie reedukacji mowy u osób po przebytych incydentach mózgowych: udarach i innych chorobach neurologicznych. Zajmuje się on oceną deficytu behawioralno – poznawczego wraz z oceną stopnia uszkodzenia neurologicznego: mowy i aparatu artykulacyjnego, jak również problemami chorych z przyjmowaniem pokarmów i połykaniem płynów.

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Terapeuta zajęciowy, posiadający kwalifikacje zakresie terapii zajęciowej oraz socjoterapii, z doświadczeniem w pracy z seniorami. Realizuje różne metody arteterapii.

 

 


Wyniki COVID-19 e-laborat

NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu