VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Oddział Neurologii

Ordynator Oddziału:  dr med. Michał Glonek

Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Jakiel

Sekretariat tel. (32) 302-98-67

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział posiada 27 łóżek, w tym 1 stanowisko intensywnej opieki medycznej.
W oddziale diagnozowany i leczony jest szeroki zakres chorób neurologicznych.

Wykwalifikowany personel i posiadana aparatura medyczna zapewnia chorym bezpieczeństwo i intensywne leczenie. Nowoczesne wyposażenie Szpitala w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej pozwala na szybką diagnozę i leczenie.

 

Oddział posiada akredytację z możliwością szkolenia specjalizacyjnego lekarzy (rezydentów).

 

 

 


 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu