VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Oddział Udarowy

Ordynator Oddziału: dr med. Michał Glonek

 

Pielęgniarka koordynująca: mgr Edyta Drabik

Sekretariat tel. 32 302-98-67

 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Udarowy posiada 19 łóżek, w tym 5 łóżek intensywengo nadzoru udaru mózgu, zapewniających pełne monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (EKG, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze, pulsoksymetria, temperatura) rejestrowanych w centrum monitorowania w dyżurce pielęgniarskiej. W oddziale stosuje się nowoczesne metody leczenia udaru, w tym leczenie trombolityczne.

 

Wykwalifikowany personel i posiadana aparatura medyczna zapewnia chorym bezpieczeństwo, intensywne leczenie i wczesną rehabilitację poudarową.

Nowoczesne wyposażenie Szpitala w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i kardiologicznej pozwala na szybką diagnozę i leczenie.

 

 

 

 

 

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu