VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Zamówienia publiczne

20.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy produktów farmaceutycznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ komplet

 

Wyjaśnienie do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

25.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy produktów farmaceutycznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ komplet

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Klucz publiczny do szyfrowania składanej oferty - link. Plik nalezy uprzednio rozpakować.

ID postępowania - 5452ebb0-4fbf-4330-b817-dda8bd226acf

 

 

29.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy produktów farmaceutycznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ komplet

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

26.03.2018 r.

 

Dostawa leków w ramach programu lekowego – leczenie choroby Hurler dla
VITO-MED Sp.zo.o. w Gliwicach

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ komplet

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

24.11.2017 r.

 

SU/60/V-M/585/2017

 

Dostawa leków w ramach programu lekowego – leczenie choroby Hurler dla
VITO-MED Sp.zo.o. w Gliwicach

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ komplet

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Informacja o otwarciu ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu