VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Stowarzyszenia

Wszystkich pragnących wesprzeć  funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej  VITO-MED  Sp.zo.o. w postaci darowizny (pieniężnej, rzeczowej) informujemy o działalności dwóch stowarzyszeń:

 

- przy Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym, ul. Kozielska 8

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZOL „ POMOCNA DŁOŃ”

KRS  0000252980

Nr konta  50 8454  1079  2005  0037  8343  0001

 

 - przy Szpitalu na ul. Radiowej 2

STOWARZYSZENIE „ NASZ SZPITAL”

KRS  0000148413

Nr konta: Bank PEKAO  S.A.  I Oddział Gliwice

06  1240  1343  1111  0000  2360  1103

 

Gromadzone środki przeznaczane są w całości na zakup niezbędnej aparatury medycznej  ratującej życie ciężko chorym pacjentom oraz na wyposażenie medyczne.

Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i pacjentów za wszelkie wsparcie naszych placówek.

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu