VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

ISO 9001:2015

Głównym celem naszej działalności jest:


Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.


Podstawowymi celami naszej działalności jest:

  • Realizacja świadczeń medycznych o wysokim standardzie, w przyjaznej atmosferze, z troską o każdego Pacjenta.
  • Posiadanie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, wykonującego swój zawód w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.
  • Zapewnienie Pacjentom jak najlepszego wykonania usługi zdrowotnej przy wykorzystaniu sprawdzonych specjalistów medycznych  i nowoczesnego sprzętu medycznego.

 

        W 2013 roku uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2008 nadany przez TÜV Rheinland potwierdzający wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Zakres obejmuje usługi medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego, poradni specjalistycznych, diagnostyki medycznej oraz w zakresie opieki długoterminowej, w szcególności pielęgnacji i rehabilitacji.

 

        W 2014 roku w placówce przeprowadzono audyt kontrolny, który przebiegł pomyślnie potwierdzając wysoki standard naszych usług i dbałość o pacjentów.

 

      W październiku 2015 r. odbył się II audyt w nadzorze ISO 9001. Zespół audytujący potwierdził, że system zarządzania organizacji spełnia wymagania normy (ISO 9001) i jest odpowiednio utrzymywany i doskonalony. Zespół audytujący rekomendował utrzymanie certyfikacji zakładu.

 

        W 2018 r. został przeprowadzony kolejny audyt certyfikujacy w/g ISO 9001, który ponownie potwierdził wysoki standard naszych usług. Certyfikat jest ważny do listopada 2019 r.

Certyfikat 2015 - obraz

 

Certyfikat ISO - Radiowa - 2016-2018

 

Certyfikat ISO - Kozielska - 2016-2018

 

Certyfikat ISO


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu