VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Logopeda - specjalista neurologopeda

 

Gabinet Terapii Neurologopedycznej

 

Rejestracja pacjentów

od poniedziałku do piątku

w godz.   800 - 1600


tel. (32) 302-98-05

 

Terapię prowadzi:

 

mgr Bożena Walczybok - specjalista neurologopeda

 

 

       Zakres świadczeń:

 

  • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji dorosłych w wyniku:

            - uszkodzenia Ośrodkowego Układu nerwowego (OUM),udar mózgu,  

              operacje, wypadki komunikacyjne i inne. 

            - afazja, dyzartria, anartria,

            - terapia zaburzeń mowy z chorobą Alzhaimera i Parkinsoana.

  • Terapia zaburzeń mowy dzieci:

            - usuwanie, profilaktyka wad wymowy,

            - nieprawidłowa realizacja głosek,

            - opóźniony rozwój mowy,

            - alalia (zaburzenia mowy o typie afazji),

            - jękanie,

            - zaburzenia mowy i komunikacji na tle autyzmu, zespołu Downa,
              upośledzenia umysłowego, wad rozwojowych,

            - dysleksji, dysgrafii, dysortografii,

            - wczesnych interwencji logopedycznej.

 

  • Wizyty domowe

              tel. 606 956 909

 

 

 

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu