VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Zasady przyjmowania

 

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym udzielane są świadczenia medyczne pacjentom w różnym wieku, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Czas pobytu w Zakładzie jest okresowy i zależny od stanu zdrowia.

 

O skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może wystąpić:

 

  • osoba bezpośrednio zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy,
  • inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej za pisemną zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie albo jej przedstawiciela ustawowego.

 

Kwalifikacja osób do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego odbywa się na podstawie opinii komisji kwalifikującej.

 

Kwalifikacja pacjentów

 

 
Izba Przyjęć Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Kozielskiej 8.

 

czwartek od godz. 9.00 - 11.00

 

Jeżeli osoba skierowana do zakładu z powodu braku miejsca nie może być przyjęta w terminie 1 miesiąca od dnia wydania decyzji o skierowaniu, zostaje wpisana na listę osób oczekujących.

 

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu