VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Czas pobytu i odpłatność

CZAS POBYTU PACJENTA

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym nie jest pobytem na stałe i trwa do momentu osiagnięcia przez świadczeniobiorcę powyżej 40 punktów w skali Barthel. Z chwilą przekroczenia 40 punktów w skali Barthel swiadczeniobiorca wypisywany jest do domu.

OPŁATA ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Osoba przebywająca w zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

  • Miesięczna opłata wynosi 250 % najniższej emerytury, z tym, że opłata ta nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

  • Opłatę powyższą ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w zakładzie.

  • Aktualna  opłata  za  pacjenta  komercyjnego  za  jeden  dzień  pobytu  wynosi
    80,00 zł, z rehabilitacją 120,00 zł.

 

Osoby zobowiązane  do  ponoszenia  opłat  za  pobyt  w  zakładzie, wnoszą  te opłaty
u kierownika zakładu lub na konto bankowe, do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Miesięczną opłatę za pobyt pacjenta w zakładzie obniża się odpowiednio o liczbę dni jego nieobecności (przepustka, pobyt w szpitalu) i wynosi 70% opłaty pobranej za dni obecności w zakładzie.


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu