VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia

 Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku

osobiście lub telefonicznie

 

 od 800 do 1430

 

tel. (32) 302 98 05

 

Pracownia wykonuje badania :

 • UKG ( ECHO serca ) z opcją kolorowego Dopplera
 • UDP ( badanie przepływów naczyniowych metodą Dopplera )
  • Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych i zewnątrzczaszkowych
  • Doppler naczyń tętniczych kończyn
  • Doppler naczyń żylnych kończyn
 • Holter EKG
 • Holter RR
 • Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej

NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu