VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Sekretariat tel. +48 (32) 302 98 63

Kierownik Laboratorium

mgr Alicja Fuchs tel. +48 (32) 302 98 62


Diagnostyka laboratoryjna jest tą dziedziną medycyny, która pracuje na rzecz wszystkich dyscyplin klinicznych. Możliwości diagnostyki laboratoryjnej są coraz większe i w coraz większym stopniu wpływają na postępowanie lekarskie. Prawidłowe, stojące na wysokim poziomie działanie laboratorium jest naszym celem nadrzędnym.

Wśród usług oferowanych przez laboratorium znajdują się:

 • prowadzenie laboratorium szpitalnego
 • obsługa przychodni przyszpitalnych
 • obsługa pacjentów indywidualnych
 • obsługa kontrahentów indywidualnych

Godziny pracy laboratorium

Laboratorium jest czynne przez całą dobę.

Punkty pobrań materiału do badań

Stosujemy jednorazowy, zamknięty system pobierania materiału do badań celem całkowitej ochrony przed kontaktem z krwią zarówno pacjenta jak i personelu.
System ten służy także do eliminacji błędu przedanalitycznego oraz optymalnemu przygotowaniu próbek krwi do badań laboratoryjnych.
Każda probówka oprócz etykietki z danymi osobowymi pacjenta posiada identyfikacyjny kod kreskowy.

Punkty pobierania krwi znajdują się :

 • w Punkcie Pobrań czynnym od poniedziałku do czwartku
  w godz. od 7 00 – 8 00
 • w Izbie Przyjęć czynnej całą dobę

Aktualna oferta obejmuje badania z następujących dziedzin: 

 • hematologii
 • chemii klinicznej
 • serologii
 • koagulogii
 • analityki ogólnej
 • immunochemii

Laboratorium jest rekomendowane przez firmę EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. do diagnostyki boreliozy

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wykonujemy badanie przeciwciał klasy IgG i IgM testem immunoenzymatycznym ( ELISA ) oraz test Western Blot, którego ocena następuje automatycznie za pomocą programu EUROLineScan

Kontrola jakości

Aby zapewnić pełną wiarygodność wyników badań prowadzimy w laboratorium zasady dobrej praktyki laboratoryjnej. Jej istotnym elementem jest organizacja pracy ujęta w szczegółowe instrukcje postępowania i przestrzegania. Opis wszystkich procedur laboratoryjnych wraz z codzienną kontrolą wewnątrzlaboratoryjną oraz uczestnictwo w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych jest podstawą do rzetelnej pracy laboratorium.
Wdrożony system informatyczny przechowuje informacje o całym procesie wykonania badania łącznie z prowadzonymi badaniami kontrolnymi.

Uczestniczymy w Programach Kontroli Jakości organizowanych przez:

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódź
  Program Centralny dla sprawdzianów z chemii klinicznej
 • Internetowy Program Hematologicznej Kontroli Jakości Cell-Dyn e QC Program
 • EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG

Zapraszamy,  miło nam będzie świadczyć dla Państwa usługi laboratoryjne


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu