VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Inspektor Ochrony Danych

 

Prezes VITO-MED  Sp. zo. o. zarządzeniem nr 9/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. wyznaczył Panią Katarzynę Kozicką do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

 

Informujemy, że został również utworzony do kontaktu  adres mailowy Inspektora Ochrony Danych:

 

e-mail:  iod@vitomed.pl  

 

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu