VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Pobyt w szpitalu

 

 PACJENT  PRZY  PRZYJĘCIU  DO  SZPITALA  MA  MOŻLIWOŚĆ:

 

Pozostawić rzeczy w szatni szpitalnej - szatnia szpitalna znajduje się przy Izbie Przyjęć.

Rzeczy wydawane są od godziny 7.00 do 18.00  na podstawie pokwitowania wydawanego przy przyjęciu rzeczy do szatni.

Jest możliwość zdeponowania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym który znajduje się w Izbie Przyjęć.

 

PACJENT  HOSPITALIZOWANY

 

Pacjent przebywający w oddziale przed badaniem lub konsultacją ma mozliwość pozostawienia wartościowych przedmiotów u pielęgniarki dyżurującej.

 

NA TERENIE SZPITALA DO DYSPOZYCJI PACJENTÓW JEST:

 

  • Punkt Informacyjny w holu szpitala

  • Szatnia dla odwiedzających

  • Automat z gorącymi napojami - parter przy głównym wejściu

  • Kiosk z artykułami spożywczymi i przemysłowymi  - przed szpitalem 

  • Internet zgodnie z regulaminem szpitala i po pobraniu kodu dostępu z Punktu Informacyjnego.

ODWIEDZINY CHORYCH

 

  • Odwiedziny pacjentów szpitala mogą odbywać się codziennie, jednak zwracamy się o zaplanowanie odwiedzin w godz. od 12 00- 19 00- ze względu na charakter placówki i świadczone w nim usługi (min. toaleta pacjentów, wizyty lekarskie, badania).

ZALECA SIĘ  ABY CHORYCH NIE ODWIEDZAŁY DZIECI DO 7 LAT.

 

UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA

 

Informacje o stanie zdrowia udzielane są osobie upoważnionej przez pacjenta. Informacji udziela lekarz prowadzący, Ordynator/Kierownik Oddziału.

 

Informacji o stanie zdrowia pacjenta nie udziela się telefonicznie.

 

UCZESTNICZENIE W PROCESIE  OPIEKI PACJENTA

 

W trakcie pobytu pacjenta w  oddziale szpitalnym Pacjent  ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez rodzinę lub wyznaczoną przez niego osobę w zakresie udzielonym przez pracowników oddziału.

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu