VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Opieka duszpasterska

Pacjenci hospitalizowani na oddziałach Szpitala mają mozliwość skorzystania z opieki duszpasterskiej. Osobom przebywającym w Szpitalu przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych i obchodzenia świąt religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem.

 

  1.  Kościół Rzymskokatolicki.

               tel:  32 231-44-70 lub 32 331-41-32

        

          W Szpitalu znajduje się Kaplica pod wezwaniem

          Św. Józefa - Kapelan Szpitala  O. Jan Noga

  • Msze Święte – w niedzielę i święta o 10:00
  • Komunia święta na salach- we wtorek i piątek od godz. 10:00 i w niedzielę po mszy
  • Sakrament pojednania w kaplicy lub na salach chorych

 

  1. Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Arka”

              tel: 32 231-61-86

 

  1. Kościół Ewangelicko-Augsburski

           „ Kościół Zbawiciela”

 

             tel: 32 231-36-49

 

  1. Chrześcijański Zbiór Świadków Jehowy

              tel: 32 232-05-31

 

  1.  Gmina Wyznaniowa Żydowska

               tel: 32 231-47-97

 

 

 

 

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu