VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Oferty pracy


• Sekretarka medyczna

 

VITO - MED Sp. z .o o. zatrudni od zaraz na pełny etat w systemie zmianowym sekretarkę medyczną na szpitalną Izbę Przyjęć.


Warunki finansowe do uzgodnienia.

 

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub


e-mail kadry@vitomed.pl

 

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: 

kadry@vitomed .pl 

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych (oferty pracy - pierwsza pozycja).

 

 


• Specjalista anestezjolog

 

Pilnie zatrudnimy Lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjoligii.

 

Zatrudnienie od zaraz. Warunki finansowe do uzgodnienia.

 

Praca wgodz. od 7.30 - 15.05

 

Kontakt tel. 32 302 98-30   lub

 

e-mail kadry@vitomed.pl

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych osobiście lub drogą elektroniczną na adres:

 

kadry@vitomed .pl

 

Należy pamiętać o klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr133, poz 883)”.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych zgodnych z wymogami na tym stanowisku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury w danym procesie naboru, Państwa CV oraz LM zostaną przeniesione do bazy.

………………………………………


• Pielęgniarki

VITO - MED Sp. zo.o. zatrudni pielęgniarki. Mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego.

 

Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

 

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

 


• Lekarz rezydent chorób wewnętrznych

 

VITO - MED  Sp.zo.o. zatrudni lekarzy rezydentów na specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz lekarzy innych specjalności na staż w ramach modułu podstawowego w zakresie chorób wewnętrznych.


Możliwość rozwoju zawodowego w ramach urlopu szkoleniowego.

 

 

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres:

 

kadry@vitomed .pl

 

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych (oferty pracy - pierwsza pozycja).

 

 


• Diagnosta laboratoryjny

 

 

VITO - MED Sp. zo.o. zatrudni od zaraz diagnostów laboratoryjnych.
Mile widziane doświadczenie i uprawnienia serologiczne. Praca
w laboratorium  szpitalnym świadczącym  usługi całodobowo.

 

Możliwość rozwoju zawodowego w ramach urlopu szkoleniowego.

 

Zatrudnienie od zaraz na pełny etat. Warunki finansowe do uzgodnienia.

 

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

 

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych (oferty pracy - pierwsza pozycja).

 

 


• Opiekunki

 

 

VITO - MED Sp.zo.o. zatrudni od zaraz na pełny etat opiekunki.
Warunki finansowe do uzgodnienia.

 

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub


e-mail kadry@vitomed.pl

 

 

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres:

 

kadry@vitomed .pl

 

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych (oferty pracy - pierwsza pozycja).

 


• Salowe, sprzątaczki

        

 

VITO - MED Sp.zo.o. zatrudni od zaraz na pełny etat salowe i sprzątaczki. Warunki finansowe do uzgodnienia.

 

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub


e-mail kadry@vitomed.pl

 

 


• Lekarz neurolog

 

VITO-MED Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy neurologów oraz lekarzy chcących specjalizować się w neurologii. Cenimy umiejętności dodatkowe. Mozliwość rozwoju zawodowego w ramach urlopu szkolenioweg.

 

Warunki finansowe do uzgodnienia.

 

 

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres:

 

kadry@vitomed .pl

 

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych (oferty pracy - pierwsza pozycja).

 

 

 


• Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przyjmuję również do wiadomości, że:

 

- Administratorem danych przesłanych w mojej ofercie pracy będzie Vito-Med Sp. z o.o. ,ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice i będą przetwarzane przez czas oraz do celów związanych z procesem rekrutacyjnym,

 

- z Inspektorem Danych Osobowych mogę się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@vitomed.pl,

 

- przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych”


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu