Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

Poradnia Logopedyczna

Poradnia zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Zajmuje się zaburzeniami mowy, które przejawiają się w postaci m.in.: trudności w wysławianiu się, nieprawidłowym tonie głosu, artykulacji, fonacji czy płynności.

REJESTRACJA PACJENTÓW

NUMER TELEFONU
+48 32 302 98 05

GODZINY PRACY REJESTRACJI
PN-PT : 8:00 - 16:00

SPECJALISTA PRZYJMUJĄCY W PORADNI

 • mgr  Bożena Walczybok - specjalista neurologopeda

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM UMOWY Z NFZ PORADY WYKONYWANE SĄ TYLKO ODPŁATNIE

GODZINY PRACY PORADNI

 • $

Zakres świadczeń:

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji dorosłych w wyniku:
  • uszkodzenia Ośrodkowego Układu nerwowego (OUM),udar mózgu, operacje, wypadki komunikacyjne i inne.
  • afazja, dyzartria, anartria,
  • terapia zaburzeń mowy z chorobą Alzhaimera i Parkinsoana.
 • Terapia zaburzeń mowy dzieci:
  • usuwanie, profilaktyka wad wymowy,
  • nieprawidłowa realizacja głosek,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • alalia (zaburzenia mowy o typie afazji),
  • jąkanie,
  • zaburzenia mowy i komunikacji na tle autyzmu, zespołu Downa, upośledzenia umysłowego, wad rozwojowych,
  • dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
  • wczesnych interwencji logopedycznej.

• Wizyty domowe: tel. 606 956 909

Zakres świadczeń:

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji dorosłych w wyniku:
  • uszkodzenia Ośrodkowego Układu nerwowego (OUM),udar mózgu, operacje, wypadki komunikacyjne i inne.
  • afazja, dyzartria, anartria,
  • terapia zaburzeń mowy z chorobą Alzhaimera i Parkinsoana.
 • Terapia zaburzeń mowy dzieci:
  • usuwanie, profilaktyka wad wymowy,
  • nieprawidłowa realizacja głosek,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • alalia (zaburzenia mowy o typie afazji),
  • jąkanie,
  • zaburzenia mowy i komunikacji na tle autyzmu, zespołu Downa, upośledzenia umysłowego, wad rozwojowych,
  • dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
  • wczesnych interwencji logopedycznej.

• Wizyty domowe: tel. 606 956 909

Zakres świadczeń:

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji dorosłych w wyniku:
  • uszkodzenia Ośrodkowego Układu nerwowego (OUM),udar mózgu, operacje, wypadki komunikacyjne i inne.
  • afazja, dyzartria, anartria,
  • terapia zaburzeń mowy z chorobą Alzhaimera i Parkinsoana.
 • Terapia zaburzeń mowy dzieci:
  • usuwanie, profilaktyka wad wymowy,
  • nieprawidłowa realizacja głosek,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • alalia (zaburzenia mowy o typie afazji),
  • jąkanie,
  • zaburzenia mowy i komunikacji na tle autyzmu, zespołu Downa, upośledzenia umysłowego, wad rozwojowych,
  • dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
  • wczesnych interwencji logopedycznej.

• Wizyty domowe: tel. 606 956 909