Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (MLD)

Lokalizacja

Laboratorium znajduje się na II piętrze budynku Szpitala na Radiowej 2. Pracownia Wirusologii znajduje się z boku budynku głównego Szpitala od str. ul.Kozłowskiej.

Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych

 • przygotowanie do badań
 • pobieranie materiału: badanie krwi, badanie moczu. Pobieranie odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 - 8:30 (wchodzić wejściem nr 3)

Odbiór wyników:

 • materiał: krew, mocz, kał - w punkcie rejestracji Poradni Specjalistyczny (budynek główny Szpitala- parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00 (wchodzić wejściem nr 3)
 • materiał: wymaz z nosogardzieli - eLaborat - WYNIKI COVID-19

Jakość wykonywanych badań

Laboratorium prowadzi systematyczną i udokumentowaną kontrole badań wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjną.  

Uczestniczymy w Programach Kontroli Jakości organizowanych przez:

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódź
  Program Centralny dla sprawdzianów z chemii klinicznej
 • Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej   (KPZOJ LIT)
 • Ocena Jakości EQA Labquality w następujących sprawdzianach: (hemia kliniczna: alkohol, białko C-reaktywne, mocz-badanie ogólne, mocz- badanie osadu barwionego przeżyciowo; mikrobiologia kliniczna: markery  HBV i HCV, przeciwciała anty-Hbs  ilościowo, wirus HIV przeciwciała)
 • IfQ – Lubeck ( EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG)
 •  Internetowy Program Hematologicznej Kontroli Jakości Cell-Dyn eQC

Laboratorium posiada wpis do Ewidencji Laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z nr 1624.

Od 1 czerwca 2020r.  Medyczne Laboratorium Diagnostyczne  VITO-MED w Gliwicach  przy ul. Radiowej 2 zostało wpisane do wykazu laboratoriów COVID dla potrzeb Ministra Zdrowia i rozpoczęło wykonywanie badań w kierunku wykrywania materiału genetycznego koronawirusa (SARS-CoV-2) metodą RT-PCR.

Wykonujemy badania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  oraz badania prywatne.

W  naszym laboratorium wykonujemy badania z zakresu:

 • Analityki ogólnej
 • Chemii klinicznej
 • Hematologii
 • Koagulologii
 • Immunochemii
 • Serologii grup krwi
 • Wirusologii

Sekretariat laboratorium

NUMER TELEFONU
+48 32 302 98 63

GODZINY PRACY

Kierownik laboratorium

 • mgr Alicja Fuchs (tel. +48 (32) 302 98 62)

Pracownia Wirusologii

NUMER TELEFONU
+48 32 743 60 60
+48 731 711 744

 

 

Personel:

 • Diagności laboratoryjni
 • Technicy analityki medycznej
 • Sekretarki medyczne
 • Rejestratorki medyczne
 • Pomoc laboratoryjna

 

Oferta obejmuje badania z następujących dziedzin: 

 • hematologii
 • chemii klinicznej
 • serologii
 • koagulogii
 • analityki ogólnej
 • immunochemii

Laboratorium jest rekomendowane przez firmę EUROIMMUN POLSKA  Sp. z asdo.o. do diagnostyki boreliozy.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wykonujemy badanie przeciwciał klasy IgG i IgM testem immunoenzymatycznym ( ELISA ) oraz test Western Blot, którego ocena następuje automatycznie za pomocą programu EUROLineScan