Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym udzielane są świadczenia medyczne pacjentom w różnym wieku, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Czas pobytu w Zakładzie jest okresowy i zależny od stanu zdrowia.

ul. Kozielska 8
44-100 Gliwice

+48 32 302 98 75

Kierownik Zakładu:

 • mgr Anna Okońska

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr Ingryda Hudziak

ZASADY PRZYJMOWANIA

Kwalifikacja osób do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego odbywa się na podstawie opinii komisji kwalifikującej, o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może wystąpić:

 • osoba bezpośrednio zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy,
 • inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej za pisemną zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie albo jej przedstawiciela ustawowego.

KWALIFIKACJE PACJENTÓW

Izba Przyjęć Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Kozielskiej 8.

Czwartek od godz. 9.00 - 11.00

Jeżeli osoba skierowana do zakładu z powodu braku miejsca nie może być przyjęta w terminie 1 miesiąca od dnia wydania decyzji o skierowaniu, zostaje wpisana na listę osób oczekujących.


WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane na Komisję Kwalifikacjną:

 • Skierowanie wydane przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji,
 • Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (skala sprawności chorego) – do Zakładu przyjmowane są osoby posiadające 40 pkt. lub mniej.
 •  Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) albo pielęgniarkę zakładu opieki zdrowotnej, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa.
 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o  skierowanie albo osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, a w szczególności:
  • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty
  • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej
  • zaświadczenia o dochodach członków rodziny celem ustalenia wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie rodzinnym.
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • Legitymacja emeryta/rencisty
 • Badania laboratoryjne
  • aktualna morfologia krwi
  • poziom kreatyniny
  • profil glikemii u pacjentów z cukrzycą
  • aktualne badanie posiewu moczu u pacjentów cewnikowanych kierowanych z oddziałów szpitalnych i pacjentów przewlekłe cewnikowanych objętych opieką ambulatoryjną
  • analiza moczu
  • aktualny wynik wymazu z odleżyny
 • Konsultacja psychiatryczna u pacjentów z chorobą psychiczną w wywiadzie.

INFORMACJE DLA PACJENTA

WYPRAWKA PACJENTA:

 • Rzeczy osobiste
  • Odzież całodzienna (3 zestawy),
  • Bielizna dzienna (3 zestawy),
  • Bielizna nocna (3 zestawy),
  • Pantofle (dla osób rehabilitowanych – tenisówki),
  • Ręcznik (3 sztuki).
 • Przybory toaletowe (w plastikowym koszyczku), gąbki 2 sztuki, szczoteczka i pasta do zębów, pojemnik na protezy, mydło w płynie, szampon do włosów, żel pod prysznic, balsam do ciała, przybory do golenia, dezodorant, obcinacz do paznokci.

Asortyment odzieży powinien uwzględniać porę roku, przyzwyczajenia pacjenta, praktyczność stosowania, pranie. W przypadku  prania  rzeczy przez  rodzinę prosimy  dodatkowo o  pojemnik (wiaderko z pokrywą).

Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą wszystkich środków pomocniczych używanych przez nich na co dzień tj. wózek inwalidzki, chodzik, kule, laska, materac zmiennociśnieniowy.

Personel nie odpowiada za rzeczy osobiste i gotówkę pacjenta w przypadku nie korzystania z depozytu Zakładu.

Zgodnie ze znowelizowana ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 09.11.1995r. Dz.U. Nr 10 poz. 55 z późniejszymi zmianami art. 5 ust.1 w naszym Zakładzie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

CZAS POBYTU PACJENTA

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym nie jest pobytem na stałe i trwa do momentu osiągnięcia przez świadczeniobiorcę powyżej 40 punktów w skali Barthel. Z chwilą przekroczenia 40 punktów w skali Barthel świadczeniobiorca wypisywany jest do domu.


OPŁATA ZA POBYT W ZOL

Osoba przebywająca w zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

 • Miesięczna opłata wynosi 250 % najniższej emerytury, z tym, że opłata ta nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.
 • Opłatę powyższą ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w zakładzie.
 • Aktualna  opłata  za  pacjenta  komercyjnego  za  jeden  dzień  pobytu  wynosi 80,00 zł, z rehabilitacją 120,00 zł.

Osoby zobowiązane  do  ponoszenia  opłat  za  pobyt  w  zakładzie, wnoszą  te opłaty u kierownika zakładu lub na konto bankowe, do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Miesięczną opłatę za pobyt pacjenta w zakładzie obniża się odpowiednio o liczbę dni jego nieobecności (przepustka, pobyt w szpitalu) i wynosi 70% opłaty pobranej za dni obecności w zakładzie.


GALERIA