Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

O SZPITALU

VITO-MED czyli "Szpital na Radiowej"

Spółka VITO-MED powstała na bazie SP ZOZ Zespołu Szpitali Nr 2 w Gliwicach, która mieści się w dwóch odrębnych budynkach: przy ul. Radiowej 2 i ul. Kozielskiej 8. Nazwa „Radiowa” jest nazwą zwyczajową używaną przez mieszkańców, która powstała ze wspomnień o historii budynku – związanej z działalnością radia, które emitowało lokalne programy do 1945 r.

Od dnia 01.08.2007 r. po restrukturyzacji Zespół Szpitali Nr 2 został przekształcony w NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. Obecnie w strukturze szpitala przy ul. Radiowej 2 znajduje się Oddział Wewnętrzny, Oddział Neurologii, Oddział Udarowy i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.  Funkcjonują tu również Poradnie Specjalistyczne i Pracownie Diagnostyczne. Natomiast w budynku przy ul. Kozielskiej 8 funkcjonuje nadal Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o specjalności neurologiczno - rehabilitacyjnej.

Placówka działa w oparciu o kontrakt z NFZ, istnieje również możliwość usług komercyjnych.

Dyrekcja Szpitala

PREZES ZARZĄDU
Anna Gil - Borowiecka
+48  32 302 98 10 

e-mail: sekretariat@vitomed.pl

DYREKTOR ds. MEDYCZNYCH
lek. Dariusz Kaczmarek
+48  32 302 98 10
e-mail: sekretariat@vitomed.pl 

DYREKTOR FINANSOWY, PROKURENT
mgr Beata Kopczyńska
+48  32 302 98 31

NACZELNA PIELĘGNIARKA
mgr Grażyna Morawska
+48  32 302 98 64

Udział spółki  w Ogólnopolskim Rankingu „Bezpieczny Szpital” organizowany przez  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
W rankingu oceniane jest m.in. wyposażenie szpitala, zarządzanie majątkiem i sytuacja finansowa, kwalifikacje personelu, komfort pacjentów, wyposażenie w systemy informatyczne. Ranking pozwala na porównanie uzyskanych wyników w latach poprzednich ale także ilość zdobytych punktów na tle innych szpitali. 

Wartości uzyskane w Rankingu w latach 2013-2019:

Lp.Obszar oceny2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.
1Budynki100%81%81%100%100%84%68%
2Zarządzanie majątkiem57%50%57%29%36%29%21%
3Zasilanie w media i instalacje15%15%69%69%69%69%69%
4System sterylizacji100%100%88%100%100%100%100%
5Diagnostyka39%32%23%29%34%34%40%
6Systemy informatyczne55%55%52%52%52%47%53%
7Zarządzanie30%78%78%79%71%65%60%
8Polityka lekowa44%33%64%64%55%39%50%
9Jakość usług57%79%100%100%86%65%65%
10Certyfikaty9%9%64%73%73%73%27%
11Komfort pobytu pacjenta15%15%38%38%33%29%29%
12Analiza zdarzeń i skarg69%75%75%82%100%100%84%
13Personel i jego kwalifikacje33%42%42%31%46%50%58%
14Finanse20%9%9%9%0%0%45%
         
Liczba zdobytych punktów403421535547552498484
Miejsce w rankingu wśród szpitali niezabiegowych23151312121312