Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

Certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013

 

W placówce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania.

Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 wdrożony jest od 2013 roku. Obecnie funkcjonuje standard odniesienia ISO 9001:2015. Zakres ważności obejmuje usługi medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki medycznej, diagnostyki laboratoryjnej oraz w zakresie świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych/opiekuńczo -leczniczych w ramach opieki długoterminowej.
Certyfikat jest ważny od 28.11.2019 r. do 27.11.2022 r.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013 nastąpiło w 2018. Zakres certyfikacji obejmuje usługi medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki medycznej, diagnostyki laboratoryjnej oraz w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych/opiekuńczo-leczniczych w ramach opieki długoterminowej.
Certyfikat jest ważny od 04.12.2018 r. do 03.12.2021 r.

Coroczne audyty zewnętrzne przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą TŰV Rheinland Polska Sp. z o.o. przebiegają pomyślnie potwierdzając tym samym wysoki standard naszych usług z troską o dobro pacjentów przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo informacji

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością – Aneta Stolarz

DOTACJE i DAROWIZNY:

 

  • Ministerstwo Zdrowia w Warszawie – dotacje w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD,
  • Urząd Miejski Gliwice – dotacja na inwestycje w obcy środek trwały,
  • Stowarzyszenie „Nasz Szpital” -  na sprzęt medyczny i wyposażenie,
  • Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” - na sprzęt medyczny i wyposażenie, 
  • PZU SA oraz PZU Życie SA Warszawa w ramach funduszu prewencyjnego na poprawę bezpieczeństwa obiektów oraz zakup sprzętu medycznego,
  • Allianz Życie Polska SA Warszawa - poprawa bezpieczeństwa ZOL-u,
  • INNOVATOR Sp. z o.o. Gliwice oraz Instytut Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. Gliwice  - na zakup sprzętu medycznego,
  •  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach - na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  • VEROCARGO Sp.z o.o. Gliwice - darowizna pościeli, prześcieradeł i kocy,
  • NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach  – dotacja na informatyzację.