Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

ISO 9001:2015

 

W 2019 r. w placówce przeprowadzono ponownie audyt certyfikujący związany z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013 (pierwsza certyfikacja 2018 r). Zakres certyfikacji obejmuje usługi medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki medycznej, diagnostyki laboratoryjnej oraz w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych/opiekuńczo-leczniczych w ramach opieki długoterminowej. Certyfikat jest ważny od 04.12.2018 r. do 03.12.2021 r.

Ponadto w 2019 r. w placówce ponownie przeprowadzono audyt certyfikujący (pierwsza certyfikacja 2013 r.) związany z opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Standard odniesienia ISO 9001:2015. Audyt zewnętrzny przeprowadzony przez Firmę TŰV Rheinland Polska Sp. z o.o. przebiegł pomyślnie potwierdzając wysoki standard naszych usług i dbałość o pacjentów. Zakres ważności obejmuje usługi medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki medycznej, diagnostyki laboratoryjnej oraz w zakresie świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych/opiekuńczo -leczniczych w ramach opieki długoterminowej. Certyfikat jest ważny od 28.11.2019 r. do 27.11.2022 r.

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością – Aneta Stolarz

DOTACJE i DAROWIZNY:

 

  • Ministerstwo Zdrowia w Warszawie – dotacje w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD,
  • Urząd Miejski Gliwice – dotacja na inwestycje w obcy środek trwały,
  • Stowarzyszenie „Nasz Szpital” -  na sprzęt medyczny i wyposażenie,
  • Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” - na sprzęt medyczny i wyposażenie, 
  • PZU SA oraz PZU Życie SA Warszawa w ramach funduszu prewencyjnego na poprawę bezpieczeństwa obiektów oraz zakup sprzętu medycznego,
  • Allianz Życie Polska SA Warszawa - poprawa bezpieczeństwa ZOL-u,
  • INNOVATOR Sp. z o.o. Gliwice oraz Instytut Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. Gliwice  - na zakup sprzętu medycznego,
  •  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach - na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  • VEROCARGO Sp.z o.o. Gliwice - darowizna pościeli, prześcieradeł i kocy,
  • NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach  – dotacja na informatyzację.