Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

OFERTY PRACY

VITO - MED Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki.

Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

VITO - MED Sp. z o.o. zatrudni ratowników medycznych.

Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

VITO - MED Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki i ratowników medycznych.

Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

VITO - MED Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki i ratowników medycznych.

Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

VITO - MED Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

VITO - MED Sp.z o.o. zatrudni od zaraz na pełny etat opiekuna medycznego.

Zatrudnienie od zaraz na pełny etat. Warunki finansowe do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: kadry@vitomed.pl

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Miejsce pracy:
Medyczne laboratorium diagnostyczne VITO-MED Sp. z o. o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice

Profil kandydata:
- posiada wykształcenie wyższe na - kierunku: Biologii, Biotechnologii, Chemii, Farmacji
- biegle korzysta z laboratoryjnego systemu informatycznego Marcel

Oferujemy:
- Pracę w dynamicznie rozwijającym się Laboratorium
- Wysoce konkurencyjne wynagrodzenie
- Forma zatrudnienia zgodnie z preferencjami kandydata (umowa o pracę/umowa zlecenie/kontrakt)

Wymagane dokumenty:
- CV

Aplikację proszę składać za pośrednictwem e-mail na adres: kadry@vitomed.pl
Prosimy o wpisanie tematu wiadomości: Rekrutacja COVID - 19

Jeśli zgadza się Pani/Pan, żeby dane zostały przez nas zachowane na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o wpisanie klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) („RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV lub liście motywacyjnym* przez VITO-MED Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Radiowej 2, 44-100 Gliwice, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

dla jednorazowej rekrutacji prosimy o wpisanie:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) („RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV lub liście motywacyjnym* przez VITO-MED Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Radiowej 2, 44-100 Gliwice, dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Brak umieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV spowoduje, że nie będziemy upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych w celach rekrutacji. Tym samym będziemy zmuszeni do zniszczenia Pani/Pana danych osobowych, co będzie wiązało się z tym, że nie będzie Pani/Pan uczestniczył w procesie rekrutacyjnym.

VITO - MED Sp. z o.o. zatrudni od zaraz diagnostów laboratoryjnych.
Mile widziane doświadczenie i uprawnienia serologiczne. Praca w laboratorium szpitalnym świadczącym usługi całodobowo.

Możliwość rozwoju zawodowego w ramach urlopu szkoleniowego.

Zatrudnienie od zaraz na pełny etat. Warunki finansowe do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: kadry@vitomed.pl

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

VITO - MED Sp.z o.o. zatrudni lekarzy rezydentów na specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz lekarzy innych specjalności na staż w ramach modułu podstawowego w zakresie chorób wewnętrznych.

Możliwość rozwoju zawodowego w ramach urlopu szkoleniowego.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: kadry@vitomed.pl

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

VITO-MED Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy neurologów oraz lekarzy chcących specjalizować się w neurologii. Cenimy umiejętności dodatkowe. Możliwość rozwoju zawodowego w ramach urlopu szkoleniowego.

Zatrudnienie od zaraz na pełny etat. Warunki finansowe do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: kadry@vitomed.pl

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

VITO-MED Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy neurologów oraz lekarzy chcących specjalizować się w neurologii. Cenimy umiejętności dodatkowe. Możliwość rozwoju zawodowego w ramach urlopu szkoleniowego.

Zatrudnienie od zaraz na pełny etat. Warunki finansowe do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: kadry@vitomed.pl

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

VITO-MED Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy neurologów oraz lekarzy chcących specjalizować się w neurologii. Cenimy umiejętności dodatkowe. Możliwość rozwoju zawodowego w ramach urlopu szkoleniowego.

Zatrudnienie od zaraz na pełny etat. Warunki finansowe do uzgodnienia.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: kadry@vitomed.pl

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

 VITO-MED Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy neurologów oraz lekarzy chcących specjalizować się w neurologii. Cenimy umiejętności dodatkowe. Możliwość rozwoju zawodowego w ramach urlopu szkoleniowego.

Zatrudnienie od zaraz na pełny etat.

Atrakcyjne warunki finansowe.

Kontakt tel. 32 302 98-30 lub e-mail kadry@vitomed.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: kadry@vitomed.pl

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. Należy pamiętać o klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Pilnie zatrudnimy Lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii.

Zatrudnienie od zaraz na pełny etat.

Atrakcyjne warunki finansowe.


Praca w godz. od 7.30 - 15.05

Kontakt telefoniczny (32 302 98 30) lub mailowy - kadry@vitomed.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych osobiście lub drogą elektroniczną na adres: kadry@vitomed.pl

Należy pamiętać o klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr133, poz 883)”.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych zgodnych z wymogami na tym stanowisku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury w danym procesie naboru, Państwa CV oraz LM zostaną przeniesione do bazy.

Pilnie zatrudnimy magistra fizjoterapii.

Zatrudnienie od zaraz na pełny etat.

Praca w godz. od 7.30 - 15.05

Kontakt telefoniczny (32 302 98 30) lub mailowy - kadry@vitomed.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w szpitalu Spółki VITO-MED do składania dokumentów aplikacyjnych osobiście lub drogą elektroniczną na adres: kadry@vitomed.pl

Należy pamiętać o klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr133, poz 883)”.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych zgodnych z wymogami na tym stanowisku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury w danym procesie naboru, Państwa CV oraz LM zostaną przeniesione do bazy.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przyjmuję również do wiadomości, że:

- Administratorem danych przesłanych w mojej ofercie pracy będzie Vito-Med Sp. z o.o. ,ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice i będą przetwarzane przez czas oraz do celów związanych z procesem rekrutacyjnym,

- z Inspektorem Danych Osobowych mogę się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@vitomed.pl,

- przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych”