Informacja Szpitala
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

PRZEPROSINY DLA VITO-MED SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ ARTYKUŁÓW AUTORSTWA REDAKTORA MATEUSZA CIEŚLAKA

PRZEPROSINY DLA VITO-MED SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ ARTYKUŁÓW AUTORSTWA REDAKTORA MATEUSZA CIEŚLAKA W nawiązaniu do komunikatu w sprawie zakończenia postępowań sądowych prowadzonych w związku z publikacją artykułów autorstwa Mateusza Cieślaka poniżej publikujemy przeprosiny wydawcy, które ukazały się 17 października 2021 roku: „Wydawca tygodnika „NIE” Urma sp. z o.o. przeprasza spółkę VITO-MED sp. z o.o. prowadzącą Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z powodu bezprawnego naruszenia jej dóbr osobistych poprzez opublikowanie na łamach tygodnika „NIE” w wydaniu papierowym i elektronicznym 4 artykułów autorstwa Pana Mateusza Cieślaka, tj. artykułu opublikowanego w dniu 26 września 2020 roku pt. „Wirusowe Domki” oraz artykułu opublikowanego w dniu 9 października 2020 roku pt. „COVID ze szklanym okiem” oraz artykułu opublikowanego w dniu 16 października 2020 roku pt. „ZWIDY I COVIDY” oraz artykułu opublikowanego w dniu 6 listopada 2020 roku pt. „Śmierć wita”, zawierających nieprawdziwe informacje i bezpodstawne insynuacje godzące w dobre imię spółki VITO-MED sp. z o.o., narażając ją na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Wydawca oświadcza, że zawarcie nieprawdziwych informacji i bezpodstawnych insynuacji w treści ww. artykułów było wynikiem ich nienależytego przygotowania przez autora – Pana Mateusza Cieślaka, który nie dochował należytej staranności i rzetelności wymaganej od dziennikarza. Wydawca tygodnika „NIE” wyraża głębokie ubolewanie, że dopuścił się rozpowszechniania nieprawdziwych i krzywdzących informacji dotyczących działalności VITO-MED sp. z o.o. oraz jej pracowników zaangażowanych w walkę z pandemią koronawirusa.”. Jednocześnie VITO-MED sp. z o.o. informuje, że nadal prowadzone są postępowania sądowe przeciwko Mateuszowi Cieślakowi autorowi artykułów opublikowanych na łamach tygodnika „NIE” oraz artykułów opublikowanych na łamach portalu https://katowicedzis.pl/ VITO-MED sp. z o.o. w dalszym ciągu będzie konsekwentnie reagować na wszelkie bezprawne działania godzące w dobre imię VITO-MED. sp. z o.o. oraz osób zatrudnionych przez spółkę. Z poważaniem, Anna Gil Prezes VITO-MED sp. z o.o.

POZNAJ NAS

Spółka VITO-MED powstała na bazie SP ZOZ Zespołu Szpitali Nr2 w Gliwicach, która mieści się w dwóch odrębnych budynkach: przy ul. Radiowej 2 i ul. Kozielskiej 8. Nazwa „Radiowa” jest nazwą zwyczajową używaną przez mieszkańców, która powstała ze wspomnień o historii budynku – związanej z działalnością radia, które emitowało lokalne programy do 1945 r. 

© 2020 Vito-Med Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt i realizacja Agencja Marketingowa InterAktywni

Scroll to Top