ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Lista wszystkich Zamówień i Przetargów


Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex Finansowanie zamówienia realizowane jest na podstawie Umowy Nr 5/9/37/2021/1842/1010 z Ministrem Zdrowia na Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 07/12/2021
Termin składania ofert: 15/12/2021
Oznaczenie: 2/2021/POLKARD
Ostatnia aktualizacja: 07/12/2021

Pytania i odpowiedzi:
Intimex-Sp.z-o.o.-pytania-i-odpowiedzi-SWZ.pdf
Kosmed-Sp.z-o.o.-pytania-i-odpowiedzi-SWZ.pdf

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
SKM_C36821121713190.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex Finansowanie zamówienia realizowane jest na podstawie Umowy Nr 5/9/37/2021/1842/1010 z Ministrem Zdrowia na Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 30/11/2021
Termin składania ofert: 07/12/2021
Oznaczenie: 2/2021/POLKARD
Ostatnia aktualizacja: 01/12/2021

Pytania i odpowiedzi:
POLKARD-USG-Duplex-pytania-i-odpowiedzi-1.pdf
POLKARD-USG-Duplex-pytania-i-odpowiedzi-06.12.2021-1.pdf

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
POLKARD-USG-Duplex-wyniki.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Realizację zadania p.n. ,,Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021" w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program ProfUaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego Polkard na lata 2017-2021.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 26/10/2021
Termin składania ofert: 08/11/2021
Oznaczenie: 1/2021/POLKARD
Ostatnia aktualizacja: 26/10/2021

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Protokol-z-zapytania-ofertowego-POLKARD-Biofeedback.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: