Informacja Szpitala
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Email do Szpitala
sekretariat@vitomed.pl

Realizację zadania p.n. ,,Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021" w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program ProfUaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego Polkard na lata 2017-2021.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 26/10/2021
Termin składania ofert: 08/11/2021
Oznaczenie: 1/2021/POLKARD
Ostatnia aktualizacja: 26/10/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:

Pozostałe pliki:
Zalacznik-nr-4-Projekt-umowy-1.docx
Zalacznik-nr-2-Arkusz-asortymentowo-cenowy-1.xls
Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty-1.docx
Zalacznik-nr-3-Tabela-warunkow-techniczno-granicznych-1.docx

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Protokol-z-zapytania-ofertowego-POLKARD-Biofeedback.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: