Informacja Szpitala
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Email do Szpitala
sekretariat@vitomed.pl

Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex Finansowanie zamówienia realizowane jest na podstawie Umowy Nr 5/9/37/2021/1842/1010 z Ministrem Zdrowia na Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 07/12/2021
Termin składania ofert: 15/12/2021
Oznaczenie: 2/2021/POLKARD
Ostatnia aktualizacja: 07/12/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:

Pozostałe pliki:
ZA¤CZNIK-NR-1-FORMULARZ-OFERTY.docx
ZA¤CZNIK-NR-2-O—WIADCZENIE-NA-PODST.-ART.-125-UST.-1-.docx
ZA¤CZNIK-NR-3-opis-przedmiotu-zamowienia.doc
ZA¤CZNIK-NR-4-ARKUSZ-OBLICZENIA-CENY.xlsx
ZA¤CZNIK-NR-5-Projekt-umowy.docx
ZA¤CZNIK-NR-6-O—WIADCZENIE_GR_KAP_.docx

Pytania i odpowiedzi:
Intimex-Sp.z-o.o.-pytania-i-odpowiedzi-SWZ.pdf
Kosmed-Sp.z-o.o.-pytania-i-odpowiedzi-SWZ.pdf

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
SKM_C36821121713190.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: