VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Przyjęcie do szpitala

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY PRZYJĘCIU:

 

 • Skierowanie od lekarza (nie jest wymagane w stanach zagrożenia życia i zdrowia)
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego – dyskietka z funduszu 
 • Dowód ubezpieczenia – dokument potwierdzający ubezpieczenie

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątka pracodawcy lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub
 • druk zgłoszenia zakładu pracy

 

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualna podstemplowana przez KRUS

dla emerytów i rencistów

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub
 • aktualny odcinek renty lub emerytury

dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dowód osobisty
 • Dokumentacja medyczna (wyniki badań, karty wypisowe)

NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu